ค้นหาบล็อกนี้

ผีเสื้อ

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

week4

Week 4
Tense
Simple S+V.1
Present Continuous S+ V. to be +V.ing
Perfect S+ has/have+V.3
Perfect Continuous S+ has/have +been+ V.ing
Simple S+V.2
Past Continuous S+ was/were +V.ing
Perfect S+ had+V.3
Perfect Continuous S+ had+ been+ V.ing
Simple S+ will/shall/be going to+ V.1
Continuous S+ will/shall+ be+ V.ing
Future Perfect S+ will/shall+ have+V.3
Perfect Continuous S+ will/shall+ have+ been+ V.ing

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น