ค้นหาบล็อกนี้

ผีเสื้อ

วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554

Leaning Log In Class

Translation Headline English
In transalation English News have process are we should know sturcture
and use background knowladge.So the sturcture of English News are.....
Transalation Heading English News
1.+N+V-ing
such as Exports gai
FCT speeking yen loan in Japan
2.+=v-ed Pเป็นรูปที่ตัดมาจากกริยารูปกรรมวาจก ซึ่งบอกว่าประทานเป็นผู้รับผลของการกระทำ
such as Thai held in Malasia
Govt troop encircled
3.+N+Prep.P.
such as Major cuts in budgrt
Arm catch in Songkhla
4.N+to V.P. i รูป to V.P.เป็นรูปที่ตัดมาจากรูปเดิมของ (is,am,are) to verb ซึ่งบอกว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้น
such as New fund ton ease lone problem
Cement export to begin this mount
This maintion above is knowladge from translstion News with me and every body.I thing that translation is improtant in learning language and we can devolop various skills.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น