ค้นหาบล็อกนี้

ผีเสื้อ

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Music Dath Clock

เพลง :นาฬิกาตาย บอดี้สแลม
Music :Dath Clock (Bodyslam)

ใบไม้มันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล
Leaves to shed leaves seasonally shift change.
แต่ชีวิตยังไม่เปลี่ยนไป ยังเหมือนเดิมอย่างนั้น
But life does not chang always the same.
*เข็มของนาฬิกาไม่เคยบอกเวลา
*Hand of clock never tell time.
นานแค่ไหน ก็เหมือนเดิมเสมอ
How long is the same.
ตั้งแต่เราจนในวันนี้ ก็มีเพียงเธอ
Since the day we must part I only have you.
**ยังเก็บรักนั้น อยู่ในหัวใจ เธอจะรู้ไหม ฉันยังคงพร่ำเพ้อ
**To keep that love in my heart you know I I'm still talking nonsense.
หลับตาทุกครั้ง ก็ยังเห็นเพียงแต่เธอ
Close my eyes every time. I still see only you.
ฉันยังคิดถึงเธอเสมอ ไม่เคยจะลบเลือน (เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน)
I alway still miss you never delete(as it was not change)
อยากรู้เธอเป็นอย่างไร จากครั้งที่เราแยกทาง
Want to know how about you form we were branch.
อธิษฐานไปอย่างเลื่อนลอย ก็อยากพบเธออีกครั้ง
Wish to absent-mindedly I want to see you again.
*,**

1 ความคิดเห็น: